قرار داد مقاصد کب منظور ہوئی؟

14 اگست 1947ء

23مارچ1940ء

24 اکتوبر1950ء

12 مارچ 1949ء